About

Dit is de Nederlandstalige afdeling van PAPA.
Hier vind u lokale onderzoeken en projecten gedaan door betrokkenen zoals bewoners en gebruikers van instituties, stadsharten en andere kleinschalige situaties.

PAPA is participating artists’ press agency.

Een aantal jaren geleden trok Lino Hellings, kunstenaar en socioloog, de wereld in met het idee met een los-vaste groep fotografen een internationaal kunstenaars persbureau op te richten. PAPA – participating artists’ press agency- bestaat intussen.
PAPA heeft een andere structuur, andere uitgangspunten en andere spelregels dan de bestaande persbureaus, en genereert daarmee ander nieuws dan het nieuws dat we kennen.
Nieuws is voor de meeste mensen de berichtgeving over rampen, oorlogen, revoluties en economische recessies. Reporters over de hele wereld vliegen naar de ramp om dit voor de achterban in hun eigen land te verslaan.

Daarnaast heb je de achtergronden van dit soort nieuws, gemaakt door journalisten of fotografen die zich voor langere tijd aan één onderwerp verbinden, soms in eigen land, maar vaker in een ver buitenland. Deze ‘Slow journalism’, staat in het Globale Noorden onder druk, door internet en slinkende budgets.

PAPA richt zich op een heel andere laag in het nieuws. PAPA kijkt hoe mensen over de hele wereld en onder alle omstandigheden verliefd worden, zich opmaken, poseren, slapen, een mening hebben, een hernia krijgen, zichzelf opleiden, elkaar vermaken en een bron van inkomsten vinden.. Dit nieuws ligt op straat. Dat kan je van onderaf lezen door met je camera op pad te gaan.
Het vergaren van dit soort nieuws doet PAPA samen met fotografen verspreid over de wereld waarbij iedereen in zijn eigen land blijft.

Zie voor PAPA internationaal www.papaplatform.com

Boek te koop: the Making of PAPA

 


« Back

You must be logged in to post a comment.