02.Bureaucratie en de Belastingdienst

BEL02.48.56

Het is fijn dat de belastingdienst er is. Het haalt geld op om van alles dat in ons aller belang is te betalen. Onderwijs, zorg, wegen en noem maar op. Dus we willen graag dat de belastingdienst dat goed doet;    een betrouwbaar instituut is. Streng maar rechtvaardig. En dat het flexibel is, meedenkt en met de tijd meegaat. Die twee kanten staan op gespannen voet met elkaar. De maatschappij verandert snel. Wat te doen met de bitcoin, 3D geprinte design, de deel economie en crowdfunding. Er wordt aan gewerkt maar dat gaat traag. Een idee om door de douane in beslag genomen eetbare spullen aan de voedselbanken kano te doen, kan pas als daar regelgevend voor is gemaakt. Er is contact met mensen en instanties die zich zorgen maken over de bureaucratie in de belastingdienst als met de Kafka Brigade en de nationale ombudsman. Maar veranderingen binnen de belastingdienst stuiten ook op interne blokkades. Er moet vernieuwd worden maar je nek uitsteken doe je als werknemer liever niet. Voor je het weet ligt je kop er af. Nog dit jaar moeten er 5000 werknemers uit. In een angst cultuur kan je niet vernieuwen. En zo raken de maatschappelijke verliezers vast in het systeem en maken de winnaars gebruik van de ‘mazen’ in de wet. Het si ook niet makkelijk nu fraude door de digitalisering zo’n andere en heftige impact kan hebben op levens van mensen. Identiteitsfraude is daar een van. Iemand doet zich voor alsof die JOU is. Bewijs maar eens dat het niet zo is. Kom maar eens af van dat daders stigma. Voor ID diefstal is een onderzoeksgroep opgericht met studenten van de Universiteit.

You must be logged in to post a comment.