03. Grote Krachten Belastingdienst

BEL03.50.39

De snel veranderende samenleving in combinatie met veel oudere werknemers is een lastige combinatie. Er wordt naar creatieve oplossing gezocht als de Tax Coin , een andere manier waarop schulden kunnen worden afgelost dan met geld.  Oplossing voor hoe mensen met schulden geblokkeerd kunnen raken door formele regels bij het oplossen van hun problemen. Intussen nemen de digitale frauderings-mogelijkheden voor  de criminelen steeds nieuwe vormen aan. Veranderen kan vak aaleen via verandering van de regelgevend en die gaat traag.

You must be logged in to post a comment.