Plakband

PPF#2-3

In productiewerk in de culturele sector zijn twee zaken noodzakelijk. Improvisatie-talent en plakband, het liefste duct tape. Met het eerste bedenk je een oplossing voor een lastige vraag, met het tweede kan je die oplossing ook doorvoeren. Daarmee lijkt productiewerk [of mijn productie werk..] wel iets op het zelfredzaam vermogen waar een groot deel van de wereldbevolking hun leven mee vormgeeft. Immers, als nette procedures en een regelende overheid afwezig zijn, dan moeten mensen zelf hun leven zien vorm te geven. Helaas is ook de Voedselbank daar een voorbeeld van. Als een overheid geen bestaansminimum aan haar burgers weet te garanderen, dan zijn er gelukkig burgers die het heft in eigen handen nemen, zoals bij Voedselbanken. Eigenlijk is het dus heel logisch dat er dan een stukje plakband aan te pas moet komen. Ook al is het geen duct tape.

You must be logged in to post a comment.