poster

UT.JK.1322

Deze poster trof ik aan bij de Belastingdienst. Het proces van een bouwplan is in cartoons weergegeven. De boodschap van de poster is helder; vaak moeten er teveel verschillende stappen worden doorlopen, en personen worden benaderd, voordat het daadwerkelijke eindproduct wordt gerealiseerd. Dit heeft als gevolg dat het uiteindelijke bouwwerk afwijkt van hetgeen de opdrachtgever voor ogen had. Dit grapje is eigenlijk veelzeggend; er is een betere communicatiestructuur nodig op lokaal niveau in de bouw. Op nationaal niveau houdt dit in dat de wens van de burger niet mag worden overschaduwd door teveel geregel van de overheid. De bureaucratie van de Nederlandse overheid werd eerder al als een probleem aangekaart door de Nationale Ombudsman. Komen we hier nog van af?

You must be logged in to post a comment.