Uitkijk

PPF#2-7

De Voedselbank is gehuisvest in een oude boerderij in Leidsche Rijn. Makkelijk bereikbaar voor auto, fiets en voetganger. Het pand naast de Voedselbank wordt door een anti-kraak verhuurder aan studenten verhuurd. Op een aantal honderd meter ligt een treinstation. Om de panden heen verrijst nog altijd nieuwbouw. Bij zo’n beschrijving kan je je een beeld voorstellen, ook als de foto geen aanleiding was voor deze woorden: een beetje verloren hoekje in de periferie van een uitbreidingswijk. Dat is bewust gekozen, zo vertelde de co√∂rdinator ons, dan kunnen ook mensen die eigenlijk niet gezien willen worden als ze de Voedselbank bezoeken, ongezien hun wekelijkse voedselpakket ophalen. Het staat in schril contrast met de koffietafel waar ze ook koeken op uitserveren op dagen dat de Voedselbank open is – ze willen er ook een soort van ontmoetingsruimte van maken, zeker nu bezuinigingen in de zorgsector hebben gezorgd voor het sluiten van veel traditionele buurthuizen. Soms moeten de bezoekers om 17.00 worden verzocht te vertrekken, want de Voedselbank moet ook gewoon dicht. Op andere dagen kijkt een van de vrijwilligers graag door dit raam. Hij zag buiten als eens hele rij zwanen voorbij paraderen.

You must be logged in to post a comment.