Life Hack II

UT.FW.8957

In de vorige post ging het over Life Hacks. Zo zijn er in het stadskantoor telefoonhokjes geplaatst waar je kan bellen zonder gehoord of gestoord te worden. Omdat beleidsmakers graag meten, moet er dan ook een enquete bijliggen die aan de bellers in het hokje vraagt waarom ze hier zijn gaan staan. Niemand zal antwoorden dat ze even de boodschappen voor het avondeten met de partner doornamen, of wie de kinderen uit de opvang ging halen. Waarschijnlijker is dat iedereen aangeeft belangrijke zakelijke gesprekken te voeren. Je kan je dus afvragen of de slogan ‘meten is weten’ langzamerhand ook niet is doorgeslagen in ‘wordt alles beleid, kost dat nog meer tijd’.

You must be logged in to post a comment.