Life Hacks How to cross borders?

UT.LH..26.44

De fotoseries samengesteld uit alle posts van deelnemers aan de 2 foto wandelingen zijn uitgangspunt voor het verzinnen van de Life Hacks: ingrepen in de werkelijkheid die ons helpen om te gaan met ‘How to cross borders?’ Belangrijkste constatering is dat ontheemding is wat er gebeurt met de grote stroom vluchtelingen op weg naar Europa maar ook opgaat voor onszelf in kantoren met flex werk plekken, waar zelfs je locker nog gecontroleerd wordt door de facilitaire dienst. Vandaar de oprichting van Ontheemdings-bevrijdingsdienst.

PAPA How to cross borders – life hacks 4 en 5 september
Poster

Centraal staat Ontheemdingsbevrijdingsdienst. Ontheemding → bestrijding. Deze dienst helpt ieder bij het zelf onder ogen zien van diens eigen ontheemding en ondersteunt ieder bij de maatregelen die hij/zij zelf wil nemen om dat te bestrijden. Pas als mensen zich zelf ‘thuis maken’ zijn ze in staat anderen te ontvangen. Zo ondersteunt de OBD de Verhuis-e-lijking van het stadskantoor (anti clean desk policy) voor iemand daar werkt→ mobiele set (dienblad) met persoonlijke spullen o.a. planten bewaren in de locker. Als je gaat werken haal je die er uit. OBD ondersteunt vluchtelingen die gebruik willen maken van de openbare lockers in het stadskantoor  voor het opbergen van hun persoonlijke spullen.
(Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid. bestaat al en daar gaat OBD mee samenwerken) Doel: menselijk contact verbeteren.

Acties die OBD ondersteunt:

1. Toevoegen aan alle officieel post: ‘Dit document ontslaat geen van de betrokkenen van de plicht om zelf te blijven nadenken’ In Engeland staat dit in de wet als verplichte disclaimer voor alle officieel post. Idee: Dit als een mal op de glasplaat in het kopieerapparaat monteren bij bij officiële instellingen. ‘Alles wat hierna volgt ontslaat u niet van de plicht om zelf te blijven nadenken’.

2. Mensen van Bed/Bad/Brood zetten zichzelf in als gastheren en gastvrouwen in Stadskantoor – Zoals de dames met de ‘oranje sjaal’ die taak nu hebben.

3. Iedereen in de wereld krijgt bij het geboortebewijs een identiteitsbewijs – los van de plek van afkomst – met daarop de U.N. basis mensenrechten.

4. Ten einde het asiel gat – dit ontstaat als de vluchteling wordt uitgezet uit het land waar hij naartoe is gevlucht en niet terug kan naar het land waar hij/zij vandaan komt – zichtbaar te maken; bij elk gat in de weg – bij openbreking bijvoorbeeld – zetten we een bord met Dit is een asiel gat (met een URL zodat de voorbijganger kan uitvinden wat een asiel gat is).  Asiel gat → Mensen laten beleven wat het gat is (ladder eruit trekken).

5. Uit solidariteit met ongedocumenteerden nodigen we mensen wereldwijd uit om een gat in hun paspoort te slaan/ponsen. Deel van de tentoonstelling Hacking Habitat alleen toegankelijk voor mensen die een gat in hun paspoort hebben gemaakt.

6. Tijdens de tentoonstelling Hacking Habitat; 1 gang als gevangenis inrichten, en de burgemeester, hoofd van de politie, hoog waardigheidsbekleders, opsluiten en laten bewaken en verzorgen door asielzoekers.7. Ritueel → Grafkisten bij Ministerie COA, DIV, DP het moment dat er een Frontex vlucht vertrekt met vluchtelingen die uitgezet worden. Solidariteitsactie.

You must be logged in to post a comment.