Bureaucratie

bureaucratiekl

Wat is bureaucratie eigenlijk? Wikipedia;Bureaucratie is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. In het patroon Flexibiliteit zagen we hoe de Nationale Ombudsman er aan werkt procedures simpel en transparant te houden, persoonlijk te zijn in relaties en weinig hierachter in de organisatie te hebben. Maar ontkom je daaraan? Het personeel is hoger opgeleid en nog weinig divers. In die zin geen afspiegeling van de maatschappij. Het meeste contact gaat via de telefoon. Zo mis je dat wat iemands lichaamstaal zegt. Vooral als iemand een andere taal spreekt, misschien niet zo geletterd is, is de vraag of die in dit systeem tot zijn/haar recht komt. Hoe onafhankelijk is de Nationale ombudsman ls die onderdeel is van het NL rechtssysteem (in principe niets mis mee) en door de overheid betaald? De nationale ombudsman is gevestigd in 1 instituut en hoewel het glas toegankelijkheid suggereert, loop je er toch niet zomaar naar binnen. En wat doet de automatisering met ‘het persoonlijke’? De overheid is geautomatiseerd en ook intern zijn er processen die automatisch gaan. Hoe daar mee om te gaan?

You must be logged in to post a comment.