Flexibiliteit

Flexibiliteitkl

Als nationale ombudsman bestrijdt je de bureaucratische wirwar waar de burger in strijd met de overheid in verstrikt kan raken.  Maar hoe zorg je zelf dat je snel en efficiënt opereert? Je niet indekt met dichtgetimmerde mails en weldoordachte rapporten, waarna er niks verandert. Intern houdt de NO het werk flexibel door in open kantoortuinen te werken, allerlei soorten ontmoetingsplekken te maken,  prettige leesplekken voor kennisvergaring en open koffie hoeken per verdieping te maken. Het personeel wordt getraind in ‘omdenken’ (Jamaar.nl), er hangen lijstjes met ezelsbruggen voor de directe aanpak als IK BEN EEN OEN (open, eerlijk, nieuwsgierig) IK GEBRUIK LSD ( Luisteren, samenvatten doorvragen). Er is het besef van anderstaligen en hoe daarmee om te gaan. Er wordt gewerkt aan korte lijnen met mensen bij de ministeries. Er zijn geen standaard oplossingen. Het besef dat de Nationale Ombudsman de boer op moet is beginnend. Soms gaat de Nationale ombudsbus op pad of is er een Nationale ombudscafé. Er is aandacht voor de sociale media. Zo kan een klacht via telefoon, fax of brief ingediend maar ook via Facebook, twitter of skype. Klachten worden behandeld met een simpel telefoongesprek, een brief of balafspraak met de overheid. Soms is er een media campagne nodig.

You must be logged in to post a comment.