Gerichte beïnvloeding

LHM#4-FW6

Wat erg opviel in het kantoor van de Ombudsman waren de verschillende wanden in het gebouw die waren gevuld met lijstjes: elders op dit blog is er een te zien waar NIVEA een geheel andere betekenis krijgt. Maar ook hingen er lijsten met titels als ‘Herken de regeldruk’. Want als je als overheidsinstelling tussen burgers en overheid, maar aan de kant van de burgers staat, dan moet je zorgvuldig handelen. Moet je een door een burger aangebracht probleem afpellen tot de kern. Anders ga je als medewerker met een verkeerde oplossing komen. Of met een aanbeveling die geen hout snijdt. En dat zou zonde zijn. Want dit instituut kan wel degelijk zaken verzetten. Alleen – dan moet de beïnvloeding wel gericht zijn.

You must be logged in to post a comment.