LIFE HACKS

DH.LH.7002

Bij foto: kelderruimte met campagne spullen, relatie geschenken en publicaties Nationale ombudsman.

Life hacks zijn kleine ontregelingen in bestaande systemen waarmee je de loop van zaken positief kan beïnvloeden. Deze keer hennen we geen life hacks voor de plek bedacht waar we de fotowandeling maar we hebben ons geconcentreerd op de dagelijkse bureaucratie waar wij zelf mee te maken hebben; hoe we die kunnen tackelen.

Uitgangspunt de fotoseries van PAPA kwamen we tot  3 vragen

Kwestie 1 (foto’s Don’t look away + I was wrong): hoe kunnen we ons burger opstellen toe autoriteit bij publieksbijeenkomsten als er sprake is van crises. Observatie: publieksbijeenkomst nav directeur gymnasium verdacht van bezit (en maken) kinderporno. constatering: de autoriteit (politie al dan niet geüniformeerd) zit met man op het podium. ook in de zal zijn geüniformeerde agenten aanwezig. Ouders in de zaal gedragen zich slaafs. Nagelen de man aan de schandpaal voor hij is veroordeeld bij de eerste bijeenkomt. Bij de tweede bijeenkomst wordt precies verteld wat er gebeurt is, dan reageert men juist weer niet, dus ook niet adequaat. Life Hack: Draai de posities om. Ouders op podium, autoriteit in de zaal. Of ouders meteen aansluitend op een andere plek bijeenkomen waar autoriteit alleen mag aanschuiven als ze zich schriftelijk hebben aangemeld.

Kwestie 2 (foto;s van klok en led controle paneel) : In de zorg moet er in het kader van LEAN met een looplijst gewerkt worden waarin van minuut tot minuut aangegeven wordt hoeveel tijd de achtereenvolgende zorg handelingen mogen kosten. Constatering: menselijk contact komt in de knel, eigenlijk is niemand er tevreden mee maar er wordt alleen gekeken naar de winst (het is toch wel efficiënter). Het verlies wordt onder tafel geschoven. Life hack1: maak een installatie waarbij je de winst onder tafel legt en het verlies er boven op. weet dat als je verlies onder ogen ziet en kan transformeren, dat daar mee valt te winnen.Life Hack 2: maak een looplijst van huisbezoeken aan medewerkers die vanwege de looplijsten vanwege de stress thuis zitten. Life hack 3: maak een looplijst van alle (on) willekeurige handelingen die je de hele dag doet als wc bezoek, ophoud krabben etc. Life Hack 4: maak een zwarte looplijst van de dingen die het werk menselijke maken maar waar je door de looplijst nu niet aan toe komt. Life Hack 4: geef een serieuze lezing met veel moeilijke hippe woorden waaruit blijkt dat LEAN totaal achterhaalt is: De agile austerity in een recap van de toegenomen controverse rondom LEAN, maakt duidelijk dat….

Kwestie 3: (foto Ideeën bus) Als je een wajong uitkering hebt en je wil wel naar vermogen werken, is dat vrijwel onmogelijk. Te veel uren is niet goed want dan verspeel je al je rechten maar te weinig ook niet. Het lijkt op het asielgat waar we eerder van spraken. Je moet weg maar dat kan niet want aan de andere kant willen ze je niet hebben. En hoe constateren ze hoe arbeidsongeschikt je bent? Life Hack 1: beter het heft zelf in de hand genomen: Eigen onderzoek ‘Hoe arbeidsgeschikt ben ik eigenlijk? (dit project heeft Lizabet al gestart) De officiële test is: gedurende 1 uur een taak zonder onderbreking uitvoeren, dan ben je arbeidsgeschikt. Maak voor die taken een lijst met de kwaliteiten die ik vanwege mijn slechtziendheid bijzonder goed kan en transformeer die in een beroep. Geheugentrainer (moet precies onthouden waar alles is), Stoep richel tester (heb allerlei slimme manieren om zelf niet te struikelen). Laat werkgevers solliciteren naar 1 gratis 1 uurs taak waarnaar de ‘wajonger’ beslist of hij/zij voor dit bedrijf wil werken.

Verder hebben we nog gesproken over foto ‘Latente zichtbaarheid’ (beter Latente Aanwezigheid) Bureaucratie in met name Goede doelen organisaties wordt veroorzaakt doordat er banen zijn te verliezen. De vraag kan niet zomaar opgelost. ‘Stop Aids Now maar niet helemaal want dan stort de organisatie in’. Vraag Hoe kan een instituut latent aanwezig zijn: als de vraag er is (vluchtelingen hebben hulp nodig) schaalt ze op en als er geen vraag is krimpt ze. Foto Open deur was aanleiding voor bespreken van de bureaucratie die overal, ook in kleine creative organisaties plaatsvindt. Kwestie: in pand waar meerdere creatieve organisatie werken, staan de dubbele klapdeuren nadat iemand iets groots heeft in of uitgeladen open terwijl ze vanwege tocht en verwarming dicht horen. Er is van alles geprobeerd: gele plakbriefjes en berichten op de besloten Facebook pagina, zelf deuren dicht doen, drangers er op. Conclusie: er is geen andere oplossing dan mensen er op te blijven aanspreken.

You must be logged in to post a comment.